Posted onOtellini đã chứng minh làm thế nào DeepSAFE có thể được sử dụng trong các sản phẩm phòng chống rootkit trong bài phát biểu của mình. Một hệ thống chạy công nghệ trong McAfee Labs đã có thể phát hiện và ngăn chặn một rootkit zero-day được gọi là Agony từ lây nhiễm vào một hệ thống trong thời gian thực.
Trung tâm bảo hành laptop Acer tại Hà Nội
Trung Tâm Bảo Hành Laptop Asus tại Hà Nội
Trung Tâm Bảo Hành Laptop Toshiba tại Hà Nội

Nguồn: https://ilhapura.net/

Xem thêm bài viết khác: https://ilhapura.net/may-tinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *