Tin Học 8 | Bài 3-4: GIAO TIẾP GIỮA NGƯỜI VÀ MÁY TÍNH | LẬP TRÌNH PASCAL

0
4Giao tiếp giữa người và máy tính trong lập trình Pascal bao gồm:
Các bạn xem trên website nhe:
1. Thông báo kết quả tính toán dùng lệnh Write hay Writeln
2. Nhập dữ liệu dùng lệnh Read hay Readln
3. Tạm dừng chương trình trong khoảng thời gian lệnh Delay
4. Hộp thoại báo lỗi hay thông báo cho người dùng

Xem thêm các video sau bạn nhé!
Viết Chương Trình Chào Mừng ‘CHAO CAC BAN HOC SINH LOP 8’ Trong Pascal

Tin Học 8 | Bài 2: XUẤT hay IN THÔNG BÁO RA MÀN HÌNH – PHÂN BIỆT Write và Writeln trong Pascal

VÌ SAO HỌC LẬP TRÌNH PASCAL? | HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CÓ ÍCH GÌ?

Bài tập: CHIA NGUYÊN CHIA DƯ a Mod b, a Div b HAI SỐ NGUYÊN | LẬP TRÌNH PASCAL

CÁCH KHAI BÁO MẢNG DỮ LIỆU ARRAY, NHẬP, XUẤT GIÁ TRỊ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG | LẬP TRÌNH PASCAL

Bài 8: VÒNG LẶP While..Do – LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC | LẬP TRÌNH PASCAL

#laptrinhpascal, #tinhoc8, #tuhoclaptrinh

Nguồn: https://ilhapura.net/

Xem thêm bài viết khác: https://ilhapura.net/may-tinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here