Cuộc đời không có lời đáp gì cả 【Hội Thánh của Đức Chúa Trời】

26
4【Tiếng Việt, Vietnamese】
[Bản quyền video này thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Cấm sao chép và phân phối trái phép]

[Tại sao loài người ra đời và sinh sống trên đất này?]

Phải hiểu ngay thẳng về không chỉ thế giới trên đất mà còn thế giới phần linh hồn thì nhân loại mới có thể tìm ra được lời đáp về cuộc đời và đạt đến sự cứu rỗi.

[Cốt lõi của loài người không phải là xác thịt, nhưng là linh hồn.]

Để cứu rỗi nhân loại bị trói buộc trong sự chết bởi phạm tội ở thế giới thiên sứ, Đức Chúa Trời An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ đã đến đất này, và lập ra Lễ Vượt Qua giao ước mới ở trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của nhân loại.

[Luca 19:10]

“Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.”

〖World Mission Society Church of God〗
〖Vietnam〗
〖 WATV Media Cast 〗

Nguồn: https://ilhapura.net/

Xem thêm bài viết khác: https://ilhapura.net/tong-hop/

26 COMMENTS

 1. Thanks to Elohim for allowing us to realize what we should do to prepare for salvation and eternal life as the spiritual sinners from heaven.

 2. If we have no soul, we can not do nothing to eat, sleep and live. our fundamental is our soul not our body. If we live for only body, our life is no answer

 3. CTCM ạ thông qua bài giảng này con đã nhãn ra con là tội nhân gây ra quá khứ tội con đáng chết mà tình yêu thương của CM mà con đựợc sinh lại mới bằng huyết hy sinh của Cha và tinh yêu thương của Mẹ con có được tha tội

 4. Para darnos este entendimiento, el Padre y la Madre celestiales vinieron a la tierra. Abrieron el camino a la verdad del nuevo pacto y nos han estado guiando hasta este día, para que nosotros pecados sean perdonados. Sigamos fielmente al Padre y a la Madre por dondequiera que nos guíen,y entremos en el eterno reino de los cielos.

 5. 我们人生不管是地位高低贵贱,都摆脱不了死亡的结局。上帝可怜我们,亲自为我们打开了即新又活的路,就是新约逾越节。

 6. วิญญาณของเรามาจากสวรรค์ดังนั้นจึงมีที่ให้กลับไปสวรรค์

 7. 圣灵时代只有相信父亲上帝和母亲上帝,并遵守上帝戒命的人才是真正准备回天国的上帝的百姓。

 8. 우리의 근본을 알지 못하고 아무런
  답도 없는 인생의 삶을 살고 있던 자녀들을 찾아 구원하러 하늘아버
  지,어머니께서 이땅에 오셨습니다.
  우리 인생은 하늘 천사세계의 천사
  였지만 죄를 짓고 이땅으로 쫓겨 내려온 범죄한 천사들 입니다.
  누구든 새언약 유월절 지켜 죄사함 받고 영원한 천국 준비하지 못하면
  지옥 불못에서 세세토록 고통 당하
  게 됩니다.죄인으로서 회개의 삶을
  살게하신 아버지 안상홍님,새예루
  살렘 어머니 감사합니다.💕

 9. 天から犯したわたしの罪を赦してくださって永遠の天国で導きてくださる天の父と母に感謝致します。

 10. Do you know the meaning of our life? Why do we live here? What is the purpose of living on this earth? We have no answer but Heavenly Father and Mother have the answer and give us through the Bible. Let's keep and follow God's way and word. We will definitely go and reach to Heaven.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here