chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 theo quyết định 48 BTC

0
4chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 theo quyết định 48 BTC sửa đổi bổ sung theo thông tư 138/2011/TT-BTC

nhà xuất bản tài chính xuất bản năm 2014

Cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung được xuất bản Quyết định số 48/2006/QĐ — BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, đã được sửa đổi bổ sung theo thông tư 138/2011/TT — BTC ngày 04/10/2011 của Bộ tài chính, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thuộc tất cả mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước (trừ doanh nghiệp nhà nước) là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), (trừ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên), công ty cổ phần (trừ công ty cổ phần niêm yết trên thị trường trứng khoán), công ty họp doanh, doanh nghiệp tư nhân và hcrp tác xã (trừ họp tác xã nông nghiệp và họp tác xã tín dụng nhân dân). Căn cứ đặc điểm, quy mô, yêu cầu và trình độ quản lý, từng doanh nghiệp vận dụng chế độ kế toán này phù họp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.Đặc biệt chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 cập nhật thông tư 138/2011/TT — BTC Ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ tài chính đề cập mới nhất có sửa đổi cập nhật thêm một số phần như: Quy định chung; Hệ thống tài khoản ( bổ sung một so tài khoản mới)

Liên hệ 0935 983 988

Nguồn: https://ilhapura.net/

Xem thêm bài viết khác: https://ilhapura.net/tong-hop/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here